אישור
כל עתיד - כספי פיצויים שהופקדו בקופ"ג אישית לפיצויים, והועברו לקופ"ג משלמת
דף הבית > כספי פיצויים שהופקדו בקופ"ג אישית לפיצויים, והועברו לקופ"ג משלמת לקצבה, לא יראו בהם לעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, ככספים המיועדים לביטוח קצבה
כספי פיצויים שהופקדו בקופ"ג אישית לפיצויים, והועברו לקופ"ג משלמת לקצבה, לא יראו בהם לעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, ככספים המיועדים לביטוח קצבה
תקציר
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע, שכספים שהופקדו בקופת גמל לקצבה, אינם ניתנים להחזרה למעביד גם בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, אלא אם נקבע כך בהסכם. בהתאם לתיקון 3 לחוק קופות הגמל, כל קופות הגמל הפכו לקופות גמל לקצבה. האם משמעות הדבר הינה, שעובד אשר יעביר את כספי הפיצויים שנצברו לזכותו, לקופת גמל לקצבה - משלמת או שאינה משלמת - יחול האמור בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים לגבי כל הכספים המופקדים בקופה החדשה?

המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית