אישור
כל עתיד - סימולטור תכנון פרישה - תיקון 190
דף הבית > סימולטור תכנון פרישה - תיקון 190
סימולטור תכנון פרישה - תיקון 190
תקציר
חישוב הפטור ממס על הקצבה המזכה בגיל הזכאות, בנוסחת הקיזוז – תיקון 190 לפק' מס-הכנסה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית