אישור
כל עתיד - הפטור ממס על הקצבאות בגיל הפרישה יוגדל החל מינואר 2016
דף הבית > הפטור ממס על הקצבאות בגיל הפרישה יוגדל החל מינואר 2016
הפטור ממס על הקצבאות בגיל הפרישה יוגדל החל מינואר 2016
תקציר
עפ"י הוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - החל מינואר 2016, הפטור למקבלי קצבאות בגיל הפרישה, יגדל בכ- 465 ש"ח שינוכו מהקצבה לצורכי מס.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית