אישור
כל עתיד - חוזר מס הכנסה מס' 4.2017 רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה
דף הבית > חוזר מס הכנסה מס' 4.2017 רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
חוזר מס הכנסה מס' 4.2017 רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
תקציר
חוזר זה מחליף ומבטל את חוזר מספר 7/2016 שפורסם ביום 26/12/2016. מטרת חוזר זה הינה להסדיר ולקבוע כללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות המרכזיות.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית