אישור
כל עתיד - אחזור מידע אישי - תיקון
דף הבית > אחזור מידע אישי - תיקון
אחזור מידע אישי - תיקון
תקציר
בהמשך לחוזר שעניינו "אחזור מידע אישי" מיום 1 בפברואר 2017, פורסם תיקון במטרה להקל על הליך המעבר של מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת. עפ"י הוראות החוזר, נדרשת חברת הביטוח, המבטחת בביטוח הסיעודי בקופת החולים לכלול באזור האישי של המבוטח את אישור הביטוח המורחב. הוראות חוזר זה חיולו מיום 1 בינואר 2018.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית