אישור
כל עתיד - אין זכאות אוטומטית לפטור על משיכה שלא כדין מקרן פנסיה למי שקרובו
דף הבית > אין זכאות אוטומטית לפטור על משיכה שלא כדין מקרן פנסיה למי שקרובו נחשב כנכה אך בשל גילו המבוגר לא הוכר כנכה במוסד לביטוח לאומי.
אין זכאות אוטומטית לפטור על משיכה שלא כדין מקרן פנסיה למי שקרובו נחשב כנכה אך בשל גילו המבוגר לא הוכר כנכה במוסד לביטוח לאומי.
תקציר
לצורך קבלת הכספים בפטור ממס יש לקבל אישור ממס הכנסה. במקרה המתואר טרם אושרה נכות צמיתה ולכן אין זכאות אוטומטית לפטור. כיוון שאמו עברה את גיל הפרישה ולכן אינה זכאית לקצבת נכות כללית, ניתן לפנות למס הכנסה בבקשה לנכות.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית