אישור
כל עתיד - אמות מידה לאקטואר ממונה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
דף הבית > אמות מידה לאקטואר ממונה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
אמות מידה לאקטואר ממונה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
תקציר
במסגרת תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , שעניינו הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, נקבע כי גוף מוסדי שנותן הלוואות לדיור לא יסרב לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בחוק. בהתאם להוראות החוק, החוזר מפרט את אמות המידה לאקטואר ממונה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית