אישור
כל עתיד - חרטה מרצף קצבה ובקשת פריסה על משיכת הכספים
דף הבית > חרטה מרצף קצבה ובקשת פריסה על משיכת הכספים
חרטה מרצף קצבה ובקשת פריסה על משיכת הכספים
תקציר
בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה 3/2011 , בגין חלק המענק החייב במס (במקרה שבשאלה - כל יתרת הפיצויים שברצף) לפי הוראות הסעיף, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס שנותרו משנות המס לגביהן אושרה הפריסה הראשונה והכל בכפוף להוראות שנקבעו לעניין פריסת כספי פיצויים, במסגרת סעיף 8(א)(ג)(3) לפקודה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית