אישור
כל עתיד - פירוק קופה מרכזית לפיצויים
דף הבית > פירוק קופה מרכזית לפיצויים
פירוק קופה מרכזית לפיצויים
תקציר
במקרה המתואר בשאלתך אין התחייבות לפיצויים בגין "עובדי 2007" ולכן יתרת הכספים בקופה המרכזית לפיצויים תוגדר על פי חוזר 4/2017 כסכום עודף. אין צורך בהמצאת אישור מיוחד מרשות המסים, העודף בקופה המרכזית לפיצויים יאושר על ידי רואה חשבון או עורך דין. אכן, משיכת הכספים מהקופה המרכזית לפיצויים תיחשב להכנסה בחברה ומנגד ההוצאה השוטפת בגין ההפרשות לקופה האישית יותרו בניכוי.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית