אישור
כל עתיד - הפקדות המעסיק לקופת גמל בסכומים שמעל התקרות הקבועות בפקודת מס
דף הבית > הפקדות המעסיק לקופת גמל בסכומים שמעל התקרות הקבועות בפקודת מס הכנסה
הפקדות המעסיק לקופת גמל בסכומים שמעל התקרות הקבועות בפקודת מס הכנסה
תקציר
בתאריך 29/09/2018, פרסמה רשות המיסים הנחיה למעסיקים ולקופות הגמל, לפיה המעסיקים יהיו רשאים לערוך חישוב חודשי מצטבר של זקיפת ההכנסה, כאשר ההפקדות עולה על התקרות הקבועות בפקודת מס הכנסה. כמו כן, יש לייחס הפקדות רטרואקטיביות בתוך שנת המס לקרן השתלמות, לחודשים שבגינם בוצעה ההפקדה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית