אישור
כל עתיד - ועדת הכספים של הכנסת תתקן עיוות בגמלאות נושאי משרה שיפוטית
דף הבית > ועדת הכספים של הכנסת תתקן עיוות בגמלאות נושאי משרה שיפוטית
ועדת הכספים של הכנסת תתקן עיוות בגמלאות נושאי משרה שיפוטית
תקציר
תיקון ההחלטה נועד למנוע פגיעה בפנסיה של נושאי משרה שיפוטית שעבדו קודם לכן בשירות המדינה, כאשר החלטה שהתקבלה בנוגע אליהם בעת מעבר המשק מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת יצרה מצב במסגרתו עלול שיעור קצבת הפנסיה של קבוצת שופטים שיפרשו בקרוב להיות נמוך משל יתר עובדי המדינה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
יום עיון ניכוי מס במקור- 30.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית