אישור
כל עתיד - מסלולי הקצבה בפוליסות 'גמלא', 'עדיף' שהופקו עד שנת 2001
דף הבית > מסלולי הקצבה בפוליסות 'גמלא', 'עדיף' שהופקו עד שנת 2001
מסלולי הקצבה בפוליסות 'גמלא', 'עדיף' שהופקו עד שנת 2001
תקציר
במאמר זה נעסוק במסלולי הקצבה בפוליסות מסוג "גמלא" או "עדיף", שהופקו משנות השמונים ועד יוני 2001. הפוליסות מהדור הראשון - משנות ה-80 ועד 1990, הן מבטיחות תשואה והקצבה בהן צמודה למדד המחירים לצרכן, ואילו הפוליסות מהדור השני - משנת 1991 ועד 2001, הן "משתתפות ברווחים" והקצבה בהן צמודה לתשואת מדד ההשקעות של הקופה, בניכוי הריבית התחשיבית הגלומה במקדם.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
יום עיון משולש הזהב - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית