אישור
דף הבית > חשבפדיה > גיל פרישה מוקדמת
אנציקלופדיה לגמל ופנסיה מבית "חשבים". בחשבפדיה תמצאו מגוון מונחים בתחום הגמל והפנסיה אשר יעזרו לכם להתמצא בעולם העבודה הדינאמי והסבוך בקלות ובמהירות. בכל מונח, תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים החשובים והרלוונטיים ביותר ב"כל עתיד", מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות בדיני עבודה וכו')

גיל פרישה מוקדמת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

גיל פרישה מוקדמת הוא גיל 60 לנשים וגברים. בגיל זה זכאי העובד לקבל גמלה בהתקיים תנאים קבועים עפ"י חוק או הסכם. גובה הקצבה בגיל זה תהיה קטנה יותר מהקצבה העתידית בגיל הפרישה המוגדר בחוק.
- קרנות פנסיה שונות מאפשרות פרישה בגיל המקדים את גיל הפרישה הרשמי, תוך הפחתה באחוזי הקצבה המשולמת לפורש, בשל הפרישה המוקדמת.
- בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה, בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת.
- מתחת לגיל זה, עובדים בישראל אינם זכאים להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה, אלא אם כן נקבע בהסכם בינם לבין המעביד, כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק. במקרים אלו, המעביד יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית