אישור
דף הבית > חשבפדיה > גיל פרישה חובה
חשבפדיה
זכות העובד בב... 20/07/2017
פנסיית חובה 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
השבת כספי פיצ... 20/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
זכאות עובד לפ... 16/07/2017
פוליסות חיסכון 24/05/2017
קרנות פנסיה ב... 24/05/2017
קופת גמל להשקעה 24/05/2017
תכנית חיסכון ... 24/05/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

גיל פרישה חובה הוא גיל 67 לנשים וגברים. בגיל זה המעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש, אך במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו ולקבל החלטה פרטנית לגביו. החוק מאפשר לפורש להמשיך לעבוד גם מעבר לגיל הפרישה, לכן ההחלטה היא בידי המעסיק.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד