אישור
דף הבית > חשבפדיה > קרן השתלמות לבעל שליטה בחברת מעטים
אנציקלופדיה לגמל ופנסיה מבית "חשבים". בחשבפדיה תמצאו מגוון מונחים בתחום הגמל והפנסיה אשר יעזרו לכם להתמצא בעולם העבודה הדינאמי והסבוך בקלות ובמהירות. בכל מונח, תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים החשובים והרלוונטיים ביותר ב"כל עתיד", מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות בדיני עבודה וכו')

קרן השתלמות לבעל שליטה בחברת מעטים הצג הכל

מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הצטרפות בעלי שליטה לקרן השתלמות התאפשרה רק ממשנת 1996, עם תיקון 108 לפקודה. לפני מועד זה סעיף 32(9) לפקודה לא אפשר לחברת מעטים לתבוע בניכוי סכומים ששילמה לקרן השתלמות בעבור חבר בעל שליטה.
לאחר תיקון 190, הוכנסו שינויים בהפקדות לקרן השתלמות בגין בעל שליטה ומגדיל משמעותית את סכומי ההפקדה לטובת בעל השליטה, ומוכרים לחברה כהוצאה.
שיעורי הפקדות לצורך הטבות מס
- עמית שכיר בעל שליטה רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 2.5% מהמשכורת הקובעת ולא יותר מ- 15,712 ₪. הפקדת העובד חייבת להיות שליש מהפקדת המעסיק.
- עמית בעל שליטה אינו מקבל הטבות מס כלשהן בגין ההפקדה לקרן השתלמות, אולם הפקדות המעסיק (עד תקרת המשכורת הקובעת) אינה נחשבת להכנסה בידי העובד.
- המעסיק - רשאי להפקיד 7.5% מהמשכורת הקובעת.
-
הטבות מס בגין ההפקדות לקרן השתלמות
- עמית בעל שליטה אינו מקבל הטבות מס כלשהן בגין ההפקדה לקרן השתלמות, אולם הפקדות המעסיק (עד תקרת המשכורת הקובעת) אינה נחשבת להכנסה בידי העובד.
- הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות ניתנות למעסיק, הניכוי המקסימלי המותר תעסיק אינו עולה על 4.5% מתקרת המשכורת הקובעת.
- המעסיק רשאי עפ"י התיקון להפקיד 7.5% , אך בגין ההפקדה העודפת של 3% החברה תחוייב במס חברות.
- החלק העודף המופקד בקרן ההשתלמות, לא ייחשב כהכנסה חייבת בידי בעל השליטה.
- המס היחיד שחל על כספי קרן ההשתלמות, הוא מס רווח הון המוטל על רווחים ריאליים בגין הפקדות מעל התקרה המוטבת. גובה המס נכון לשנת 2014, עומד על 25%.

בעל שליטה עם הכנסה מעורבת, הכנסה משכר והכנסה מעסק
בעל שליטה שיש לו הכנסה מעבודה וגם מעסק, יפקיד קודם את החלק המותר כשכיר (לא יותר מתקרת ההפקדה המוטבת, 15,712 ₪ לחודש ואם נשאר עודף, יפקיד אותו בקרן השתלמות במעמד עצמאי.
סה"כ ההפקדות לא יעלו על תקרת המשכורת הקובעת.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית