סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 728 - 27/10/2019

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

kol atid

 
שאלות
 
 
גילום שווי הטבה אינו מהווה רכיב לפיצויי פיטורים

נושא רכיב שכר המשולם לשם גילום שווי ההטבה, הוכרע בבג"צ 4838/03 קרן קיימת לישראל נגד בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, מיום 17.1.2005, שבו נקבע שגילום שווי הטבה אינו רכיב לחישוב גמלה. על בסיס הלכה זו נקבע בבתי הדין האזוריים לעבודה כי גילום שווי ההטבה אינו רכיב אף לגבי פיצויי פיטורים.

לתשובה מאת עו"ד עמוס הלפרין - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
התחלות חדשות – חבות מעסיק להפקיד לגמל עבור עובד חדש

המועד שבו יש להתחיל ולהפקיד, משתנה בהתאם למצבו של העובד בעת שהתחיל לעבוד אצל המעסיק החדש. עובד המתחיל עבודה אצל מעסיק חדש זכאי להפקדות פנסיוניות של המעסיק לקופה על שמו, מתום תקופת המתנה בת 6 חודשים, או מתום 3 חודשים (רטרואקטיבית) אם הגיע מבוטח בהסדר קיים.

למאמר יועץ פנסיוני C.L.U איציק בן-ארויה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
דחיית עליית גרסה 10 של ממשק הניוד במסלקה הפנסיונית

מטרת הדחייה הינה לאפשר לכלל הגופים המוסדיים ובדגש לאלו שלא העבירו אישור מעבר סופי מהמסלקה הפנסיונית או הצהרת מנכ"ל בדבר מוכנותם, לסיים באופן מיטבי את ההיערכות להעלאת ממשק הניוד. על הגופים המוסדיים להעביר אישורי מעבר סופי על עמידה בדרישות המוכנות התפעולית והטכנית לצורך יישום ממשק הניוד עד ליום 12 בפברואר 2020 .

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – עדכון

מתוך הבנה שתהליך הניוד מהווה תהליך חשוב ומהותי בשוק החיסכון הפנסיוני ועל מנת למנוע פגיעה בציבור העמיתים והמבוטחים, החליט הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדחות את מועד התחילה של ממשק הניוד ליום 23 בפברואר 2020 . כמו כן, הוחלט לדחות את מועד התחילה של התיקונים בממשק מעסיקים ולנתק את הפיתוח המקביל של ממשק מעסיקים יחד עם ממשק ניוד, כך שמועד התחילה של השינויים בממשק מעסיקים יהיה ביום 21 ביוני 2020 .

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אושרה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת "כלל" – לא עדכנה את סכום ביטוח החיים בעקבות פירעון מוקדם חלקי של הלוואה למשכנתא

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת "כלל" בטענה לגביית יתר של דמי ביטוח, שלא כדין, בגין ביטוח חיים הנלווה להלוואת משכנתא, ע"י אי עדכון סכום הביטוח בעקבות פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בהתאם ליתרת ההלוואה העדכנית. נקבע כי חובתה החוזית של "כלל" לנהוג בתום לב ובהגינות ביחסיה עם לקוחותיה ובשימוש בזכויות הנובעות מחוזה, בכל הקשור להסכם ההלוואה, חייבה את כלל ליידע את לקוחותיה על השלכות הפירעון המוקדם על חוזה הביטוח ועל אפשרותם להקטין את סכום הביטוח ולצמצם את הוצאותיהם בגין הלוואת המשכנתא.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
סגור חלון
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית