מבזקים בנושא גמל ופנסיה : גיליון 729 - כל עתיד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 729 - 03/11/2019

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

kolatid

 
שאלות
 
 
בקשתו של עובד שפוטר להעברת כספים מקופה מאישית לפיצויים לקרן פנסיה

לפי תקנות הניוד, אם העובד עבר את גיל 60 הוא יכול לנייד את הפיצויים בגין ה-2.33%, זוהי הוראת החוק המפורשת. להלן הוראות תקנות הניוד: (א)לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מהמפורטות להלן.

לתשובה מאת רו"ח יעקב כהן - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
הזכות לבחור את מועד קבלת הקצבה

האם אפשר לבחור לקבל קצבה אגב המשך עבודה, וגם להמשיך להפקיד לאותה הקופה? התשובה לשתי השאלות חיובית. ננסה לענות עליהן במאמר זה.

למאמר מאת יועץ פנסיוני C.L.U איציק בן-ארויה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה – עדכון

מטרת חוזר זה לעגן בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות את חובתו של מקבל הקצבה להודיע לחברה המנהלת של הקרן על כל שהות רצופה מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים ולמסור אישור חיים בהתאם.

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת

מטרת חוזר זה לקבוע את חובתן של קרנות פנסיה לפנות לרשות האוכלוסין לצורך קבלת מידע וידיעות כאמור, על מנת לאמת את היותו של מקבל הקצבה בחיים. בנוסף, מטרת החוזר היא לקבוע הוראות בדבר הליך הפנייה של החברות המנהלות למקבלי הקצבה בדרישה להמצאת אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה מחוץ לישראל, וכן בדבר אופן התנהלותן במקרה של אי המצאת אישור חיים כאמור, לרבות עיכוב תשלום הקצבה.

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובד שפורש בגיל פרישה וקיים לזכותו הסדר פרישה לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורין

שלוש עובדות שעבדו אצל מעסיקה בתפקידי מנהלה שונים, פרשו מעבודתן עת הגיען לגיל פרישה. העובדות היו מבוטחות בקופת גמל והופרש עבורן לפיצויי פיטורין בשיעור 6% בהתאם לאישור הפרטני שניתן למעסיקה לפי סעיף 14. כל העובדות קבלו ומקבלות פנסיה עם סיום עבודתן אצל המעסיקה. עם סיום עבודתן, שחררה המעסיקה את כספי הפיצויים המופקדים בקופה. מעבר לכך לא שילמה המעסיקה לעובדות הפרשי פיצויי פיטורין. בתביעה טענו העובדות כי עבודתן הסתיימה עם הגעתן לגיל פרישה כקבוע בחוק גיל פרישה ועל כן הן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורין מעבר מכוח סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים. בית הדין הזכיר הלכות קודמות ביחס לשאלה האם עובד שמתפטר בגיל פרישה וזכאי לקבל פנסיה מקופת הגמל יהיה זכאי לקבל גם פיצויי פיטורין או השלמת פיצויים והעיקרי שבניהם פסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין ירחמיאל. שם נקבע, כי בנסיבות בהן סיום ההעסקה נעשה על רקע פרישה יש לבחון לא רק את המובן העובדתי (היינו, מה היו הנסיבות הטכניות) אלא גם את השאלה מהי מהות ההסדר הפנסיוני בגינו אין מקום לראות בסיום ההעסקה בגדר התפטרות, זאת כאשר יש לזכות העובד הסדר פנסיה "מלא ומקיף". ככל שזהו המצב, הרי שאין לראות בסיום עבודתו כאקט של פיטורים או התפטרות, ולמעשה אין רלוונטיות לסעיף 11(ה) לחוק. במקרה שלפנינו פסק ביה"ד לעבודה כי העובדות פרשו, לא התפטרו, אלא סיימו עבודתן בשל הגיען לגיל המאפשר להם יציאה לגמלאות והן החלו לקבל תשלומי גמלה עם פרישתן. העובדות ביקשו לנצל את האפשרות העומדת להן מכוח חוק גיל פרישה, לפרוש לגמלאות לאחר הגיען לגיל הפרישה, וכך עשו ב"תזכורת". לפיכך, ובהתאם ל"הלכת ירחמיאל", הן אינן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורים.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
סגור חלון
יום עיון שינויים בפנסיה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית