אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 712 - 23/06/2019

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

כל עתיד

 
שאלות
 
 
הליכי משיכת כספים שנותרו בקופה מרכזית לפיצויים בידי עוסק בעת סגירת עסקו

ההליכים למשיכת כספים בידי עוסק הם: בשלב א - יש להמציא את המסמכים הדרושים לחברת הביטוח לקבלת אישור על כך שאין לה התנגדות למשיכת הכספים, שלב ב - המסמכים הדרושים לבית הדין לעבודה (מאת המעסיק), שלב ג - המסמכים הדרושים לחברת הביטוח (קופת הפיצויים) לאחר קבלת אישור בית הדין האזורי לעבודה לשם משיכת הכספים

לתשובה מאת רו"ח,M.B.A אחמד חסונה - לחץ כאן
 
אופן הדיווח על ייעוד כספי פיצויים

אם הוא מייעד את הכספים ובהנחה שהוא רשאי לייעד אותם למטרות שהוא ציין בטופס אזי אין צורך באישור מס. ההודעה לפקיד השומה נעשית באמצעות טופס 161א. אם לא משך את כספי הפיצויים תוך שהוא מייעד אותם באופן שאינם חייבים במס, על המעביד לתקן את טופס 106, לרבות דוח 126 שדווח למס הכנסה, ככל שדווח, ולבקש את החזר המס שהועבר ביתר

לתשובה מאת רו"ח אבי קדוש - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

רשות שוק ההון פרסמה חוזר גופים מוסדיים המסדיר את אופן העברת הכספים ואופן העברת הדיווח על הפקדות תשלומים לקופת גמל על ידי המעסיק לחברה המנהלת. במטרה למנוע פגיעה בזכויות העמיתים בקופות הגמל, נקבע בסעיף 11 לחוזר כי בקשת מעסיק להשבת תשלום שהופקד ביתר תוגש לחברה המנהלת באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף, בצירוף תצהיר. בהתאם להוראות החוזר, מעסיקים אינם רשאים לבצע קיזוז בין הסכום השוטף המופקד לקופת הגמל לבין התשלומים שהופקדו ביתר בחודשים הקודמים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
התקבלה תביעת יורשים נגד קרן הפנסיה 'נתיב' – זכאים לקבל את כספי הפנסיה של אביהם המנוח כסכום חד פעמי

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעת יורשים שביקשו לפדות את הכספים שצבר אביהם המנוח בקרן הפנסיה "נתיב" כסכום חד פעמי. נקבע כי במהלך 60 הימים שבין מועד זכאותו לקבלת קצבת זקנה, במהלכם יכול היה המנוח להגיש בקשה למשיכת הכספים הוא נפטר, כאשר במצב דברים בו היה חולה מאוד בחודשים שלפני הגעתו לגיל פרישה, הרי שלא ניתן היה לצפות ממנו כי יעשה זאת. עוד נקבע כי בנסיבות הספציפיות של המקרה דנן, לא הוגן יהיה, לשלול את כספי הפנסיה של המנוח, שהיה על עשר דווי בתקופה כה קריטית.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים. יום העיון יכלול הרצאות אורח מיוחדות של רו"ח רמי אריה, מומחה במיסוי, וכן של ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים.
סדנת הפונקציות של אקסל
הסדנה מיועדת לעובדים עם נוסחאות באקסל, הזקוקים לחיזוק יכולת העבודה והכרת הפונקציות הנפוצות לעומקן.
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
יום עיון - משולש הזהב
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות
 
 
קורס דיני עבודה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית