אישור
כל עתיד - הסוף לגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה?
דף הבית > הסוף לגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה?
הסוף לגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה?
תקציר
לאחרונה התפרסם נייר עמדה של רשות ההון, ביטוח וחיסכון העוסק בשינוי הנחות לחישוב עלות הכיסויים הביטוחים והמקדמים בקרנות הפנסיה במטרה לצמצם את הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות. הגירעון נוצר עקב הוזלת התעריפים של הכיסוייים הביטוחיים שבוצעה בשנים האחרונות בהוראת המפקחת.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית