אישור
כל עתיד - הפקדה לפיצויים בקרן פנסיה ותיקה בגין שכר גבוה מהתקרה
דף הבית > הפקדה לפיצויים בקרן פנסיה ותיקה בגין שכר גבוה מהתקרה
הפקדה לפיצויים בקרן פנסיה ותיקה בגין שכר גבוה מהתקרה
תקציר
במאמר זה נעסוק בהפקדות של בעלי שכר גבוה לקרן פנסיה ותיקה. בשנת 2017 נוסף לפקודה סעיף המשית על העובד מס במועד ההפקדה בגין תשלומי מעסיק למרכיב הפיצויים, העולים על "תקרת הפיצויים" - 8.33% משכר 34,000 ₪ לחודש ב-2019, סך 2,832 ₪. בסעיף זה מוגדר במפורש שתשלומי פיצויים לקרן ותיקה העולים על התקרה, לא ימוסו במועד ההפקדה, שהרי תשלומים אלה לא יהפכו בעתיד ל'קצבה מוכרת'.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית