אישור
כל עתיד - משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - עדכון
דף הבית > משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - עדכון
משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - עדכון
תקציר
בחודש יוני 2017 פורסם חוזר מס הכנסה 4/2017 שעניינו "יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים". בחוזר נקבעו כללי מיסוי החלים על מעסיקים שהם עמיתים בקופות מרכזיות לפיצויים. באוקטובר 2017, פורסם חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2017-9-16 לגופים המוסדיים, שעניינו העברת כספים בין קופות גמל, המאפשר למעסיק להעביר כספים מקופות גמל מרכזית לחשבונות האישיים בקופות הג ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
קורס חשבי שכר - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית