אישור
כל עתיד - הפקדות לקופות גמל המוכרות לעניין קצבה מוכרת
דף הבית > הפקדות לקופות גמל המוכרות לעניין קצבה מוכרת
הפקדות לקופות גמל המוכרות לעניין קצבה מוכרת
תקציר
בהמשך למאמר קודם בנושא זקיפות מס, נתייחס במאמר זה ל'קצבה מוכרת'. 'קצבה מוכרת' מוגדרת בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, כחלק מהקצבה המשולמת ע"י קופה לקצבה (לא כולל קרן פנסיה ותיקה), הנובע מ"תשלומים פטורים". קצבה זו תהיה פטורה ממס.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
יום עיון מע"מ - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית