אישור
כל עתיד - כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה בהפסקת עבודה
דף הבית > כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה בהפסקת עבודה
כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה בהפסקת עבודה
תקציר
במאמר זה נעסוק בכיסוי הביטוחי החל על עמית בקרן פנסיה, אשר סיים עבודה וטרם החל לעבוד אצל מעסיק חדש המפקיד לו לקופה. במעבר בין מעסיקים של עובד המבוטח בקרן פנסיה, ברירת המחדל היא שהכיסוי הביטוחי לשאירים ולנכות נשמר במלואו לתקופה של 5 חודשים – "ארכת ביטוח", וככל שבתום חמשת החודשים הללו העמית לא מצא מעסיק חדש שיפקיד עבורו לקופה, עליו לבקש "הסדר ביטוח" לתקופה של עד שנתיים סה"כ.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית