אישור
כל עתיד - זכויות שארים מוטבים ויורשים של עמית בקרן פנסיה מקיפה חדשה
דף הבית > זכויות שארים מוטבים ויורשים של עמית בקרן פנסיה מקיפה חדשה
זכויות שארים מוטבים ויורשים של עמית בקרן פנסיה מקיפה חדשה
תקציר
במאמר זה נעסוק במקרה בו עמית בקרן פנסיה נפטר ולא הותיר אחריו שארים כהגדרתם בתקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
יום עיון מע"מ - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית