סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 729 - 03/11/2019

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

kolatid

 
שאלות
 
 
בקשתו של עובד שפוטר להעברת כספים מקופה מאישית לפיצויים לקרן פנסיה

לפי תקנות הניוד, אם העובד עבר את גיל 60 הוא יכול לנייד את הפיצויים בגין ה-2.33%, זוהי הוראת החוק המפורשת. להלן הוראות תקנות הניוד: (א)לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מהמפורטות להלן.

לתשובה מאת רו"ח יעקב כהן - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
הזכות לבחור את מועד קבלת הקצבה

האם אפשר לבחור לקבל קצבה אגב המשך עבודה, וגם להמשיך להפקיד לאותה הקופה? התשובה לשתי השאלות חיובית. ננסה לענות עליהן במאמר זה.

למאמר מאת יועץ פנסיוני C.L.U איציק בן-ארויה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה – עדכון

מטרת חוזר זה לעגן בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות את חובתו של מקבל הקצבה להודיע לחברה המנהלת של הקרן על כל שהות רצופה מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים ולמסור אישור חיים בהתאם.

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת

מטרת חוזר זה לקבוע את חובתן של קרנות פנסיה לפנות לרשות האוכלוסין לצורך קבלת מידע וידיעות כאמור, על מנת לאמת את היותו של מקבל הקצבה בחיים. בנוסף, מטרת החוזר היא לקבוע הוראות בדבר הליך הפנייה של החברות המנהלות למקבלי הקצבה בדרישה להמצאת אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה מחוץ לישראל, וכן בדבר אופן התנהלותן במקרה של אי המצאת אישור חיים כאמור, לרבות עיכוב תשלום הקצבה.

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובד שפורש בגיל פרישה וקיים לזכותו הסדר פרישה לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורין

שלוש עובדות שעבדו אצל מעסיקה בתפקידי מנהלה שונים, פרשו מעבודתן עת הגיען לגיל פרישה. העובדות היו מבוטחות בקופת גמל והופרש עבורן לפיצויי פיטורין בשיעור 6% בהתאם לאישור הפרטני שניתן למעסיקה לפי סעיף 14. כל העובדות קבלו ומקבלות פנסיה עם סיום עבודתן אצל המעסיקה. עם סיום עבודתן, שחררה המעסיקה את כספי הפיצויים המופקדים בקופה. מעבר לכך לא שילמה המעסיקה לעובדות הפרשי פיצויי פיטורין. בתביעה טענו העובדות כי עבודתן הסתיימה עם הגעתן לגיל פרישה כקבוע בחוק גיל פרישה ועל כן הן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורין מעבר מכוח סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים. בית הדין הזכיר הלכות קודמות ביחס לשאלה האם עובד שמתפטר בגיל פרישה וזכאי לקבל פנסיה מקופת הגמל יהיה זכאי לקבל גם פיצויי פיטורין או השלמת פיצויים והעיקרי שבניהם פסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין ירחמיאל. שם נקבע, כי בנסיבות בהן סיום ההעסקה נעשה על רקע פרישה יש לבחון לא רק את המובן העובדתי (היינו, מה היו הנסיבות הטכניות) אלא גם את השאלה מהי מהות ההסדר הפנסיוני בגינו אין מקום לראות בסיום ההעסקה בגדר התפטרות, זאת כאשר יש לזכות העובד הסדר פנסיה "מלא ומקיף". ככל שזהו המצב, הרי שאין לראות בסיום עבודתו כאקט של פיטורים או התפטרות, ולמעשה אין רלוונטיות לסעיף 11(ה) לחוק. במקרה שלפנינו פסק ביה"ד לעבודה כי העובדות פרשו, לא התפטרו, אלא סיימו עבודתן בשל הגיען לגיל המאפשר להם יציאה לגמלאות והן החלו לקבל תשלומי גמלה עם פרישתן. העובדות ביקשו לנצל את האפשרות העומדת להן מכוח חוק גיל פרישה, לפרוש לגמלאות לאחר הגיען לגיל הפרישה, וכך עשו ב"תזכורת". לפיכך, ובהתאם ל"הלכת ירחמיאל", הן אינן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורים.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
סגור חלון
יום עיון תלוש שכר יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית