מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 785 - 20/12/2020

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

כל עתיד 20.12

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 11), התשפ"א - 2020

ביום 26.11.2020 פורסם ברשומות חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 11), התש"ף - 2020. בהתאם לתיקון לחוק, הוארכה תקופת ההתיישנות מ 3- שנים ל- 5 שנים, ביחס לביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי. כמו כן, נקבעו בתיקון הוראות ביחס למתן הודעות למבוטחים לעניין תקופת ההתיישנות, וזאת מבלי לגרוע מהוראות הממונה על שוק ההון לעניין. כן נקבע כי התיקון יחול על חוזי ביטוח שיכרתו או יחודשו ממועד תחילתו ואילך.

לחוק חוזה הביטוח - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
 
הזכות לתשלום פנסיה תקציבית מחברה לבעל השליטה בה

אין חשיבות אם בעל השליטה הפקיד לתוכניות פנסיוניות או לא. לעניין תקופות עבודה שבהן כבר לא היה בעל שליטה, הרי בתקופה זו אין כלל מגבלה על גובה הסכום שהמעסיק יכול לשלם לו פנסיה תקציבית וזו תהיה מוכרת במלואה לחברה, בדיוק כמו כל שכיר רגיל שמעסיקו בוחר לשלם לו פנסיה תקציבית. כלומר, יש לבצע חישוב רק בגין שנים שבהן הייתה בעלת שליטה ובגין שנים אחרות שבהן הייתה שכירה רגילה אין מגבלה לחישוב. מובן כי נדרש הסכם משפטי בין החברה לעובדת לעניין מנגנון תשלום הקצבה לרבות חוות דעת אקטוארית.

לתשובה מאת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2020

רו"ח אליק גנדלמן ערך דברי הסבר ודוגמאות לקבלת הטבות המס בגין ההפקדות לקופת גמל לקצבה לקראת תום שנת המס 2020. הטבות לבעלי שליטה, סוגי העמיתים, חובת הפרשה לעצמאים, ניכויים וזיכויים אובדן כושר עבודה ועוד.

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
דיווחי מעסיקים ועובדים למוסד לביטוח לאומי בשנת 2020 ביציאה מסגר שני ולקראת סגר שלישי בתקופת משבר הקורונה

רו"ח אורנה צח-(גלרט) סוקרת במאמר מקיף את ההשלכות בהמשך התפרצות נגיף הקורונה בישראל. המאמר עוסק בהארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ומענק הסתגלות מיוחד, חזרה מחל"ת או ההמשך שהייה בחל"ת, שינויים במצב התעסוקתי והשפעתו על פיטורי העובד וזכאותו לדמי אבטלה, חובת עדכון השינויים התעסוקתיים ועוד...המאמר מבוסס על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו. לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי והרשויות האחרות. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. בכל מקום במאמר שרשום בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה, אלא אם נרשם במפורש בלשון נקבה

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-(גלרט) - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הבהרה לעניין העברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה

ביום 2 בספטמבר 2020 פורסם ברשומות תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח- 2008. התיקון כלל, בין היתר, אפשרות להעברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה לעמיתים שהגיעו לגיל פרישה, על מנת שיוכלו למשוך קצבת זקנה מכספים אלו. כדי לעודד עמיתים לעשות שימוש באפשרות הניוד האמורה ולייעד כספים הוניים שחסכו בקופת גמל להשקעה לצורך קבלת קצבה, גלומה בפעולה זו הטבת מס. אולם, כדי להבטיח כי התכלית לשמה הוענקה הטבת המס תמומש בוודאות, נקבע בתקנה כי העברת הכספים כאמור תעשה למסלול השקעה המיועד למקבלי קצבה בקופה המקבלת, לשם קבלת קצבה בלבד.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בעניין שיפוי למעסיקים עבור תשלום ימי בידוד לעובדים. בהתאם לחוזר, כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם להם עבור ימי הבידוד של העובדים, במהלך התקופה מ- 1.10.20 עד 31.3.21

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - מאפייני הקרן, כיסויים ביטוחים, מיצוי זכויות וותר אחרי 35 שנה, הפסקות עבודה וחל"ת.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה - 3 מפגשים ב-ZOOM !
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
חסכונות, השקעות, וכל השאר
על האופציות לחסכון של כספים אישיים - נעשה סדר, נבחן את ההבדלים, נחדד את היתרונות והחסרונות בפיקדונות בנקאיים, קופות גמל להשקעה, פוליסה פיננסית , תיקון 190 , קרנות נאמנות וקרנות סל.
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות היערכות לפרישה ינואר 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2