מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 849 - 27/03/2022

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

כל עתיד 27.3

 
שאלות
 
 
פרישת בעלי מניות מחברה מעסיקה שנסגרת; הכרה בהוצאות תשלום פיצויי פיטורים והזכאות לפיצויים

סעיף 32(9) לפקודה מגביל את ההוצאה המותרת בניכוי בגין הפקדה בקופת גמל על חשבון פיצויים לבעל שליטה, והוא אינו מגביל ניכוי הוצאה בגין פיצויים ששולמו במזומן לבעל שליטה במועד פרישתו המוחלטת מהחברה אם ישולמו לבעלי השליטה פיצויי פיטורין בסכום כולל העולה על 8.333% מהשכר לפיצויים הקבוע בחוק (קרי, פיצויים מוגדלים), אזי פקיד השומה והמוסד לביטוח לאומי עלולים לבחון האם יש לסווג מחדש את הסכום העודף כהכנסה אחרת בידי בעל המניות או לא להתיר את הסכום העודף בניכוי לחברה לפי סעיף 30 לפקודה (הדן באי התרת הוצאה בגין סכום העולה על הדרוש לצורכי ייצור ההכנסה של הנישום).

לתשובה מאת רו"ח רוזט שמש - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
שם קוד: תיקון 190

בסביבת הריבית הנמוכה הקיימת היום חוסכים רבים מבקשים למצוא אלטרנטיבות השקעה בדמי ניהול נמוכים. תיקון 190 מאפשר הפקדת כספים לקופת גמל בדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד. מלבד החיסכון בדמי ניהול, הכספים יהיו חייבים במס של 15% על הרווח הנומינלי במקום 25% על הרווח הריאלי כמו ביתר אפיקי החיסכון.

למאמר מאת נדב טסלר - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הוראות לנותני שירות מידע פיננסי

חוק שירות מידע פיננסי קובע כי גוף מוסדי יהיה פטור מקבלת רישיון כנותן שירות מידע פיננסי מאת רשות ניירות ערך, ויוכל לפעול כנותני שירות מידע פיננסי לאחר קבלת אישור הממונה על שוק ההון. חוזר זה כולל הוראות לעניין אופן קבלת האישור כאמור וכן הוראות לעניין פעילות מבטח כנותן שירות מידע פיננסי.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
דיווח ותשלום בגין הטבות/ תשלומים חד פעמיים/ תשלומים חודשיים לאחר פרישה מהעבודה

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר שמטרתו להסביר ולהסדיר את הטיפול בתשלומים שמקבל עובד לאחר פרישתו מהעבודה כהטבות או תשלומים חד פעמיים או תשלומים חודשיים מהמעסיק אצלו עבד.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
מדובר בהרעת תנאים מוחשית כשהמעסיקה מפסיקה להפקיד הפקדות לקרן הפנסיה ולקרן השתלמות למרות פניות חוזרת מצד העובדת

העובדת הועסקה ע"י המעסיקה במשך יותר מ-13 שנה. ביום מן הימים, נודע לעובדת כי החל ממשכורת מרץ 2018 חדלה המעסיקה מלהעביר כספים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות שלה, תוך המשך ניכוי הסכומים משכר עבודתה. בנוסף הסתבר לעובדת כי הופסק לשלם לה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה. כמו כן, העובדת פנתה מספר פעמים למעסיקים כדי שיעבירו את הכספים המגיעים לה, המעסיקה השיבה כי הנושא בטיפול, ומשלא הוסדרו החובות, פנתה העובדת באמצעות בא כוחה במכתב "התראה לפני סיום יחסי עובד מעסיק בגין הרעה מוחשית בתנאי העסקה". המעסיקה העבירה תשלום לקרן הפנסיה ולקרן השתלמות על חלק מהתקופה. העובדת הודיעה על סיום עבודתה, בטענה שזכאית לפיצויי פיטורים בדין מפוטרת בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים. בית הדין קבע שהעובדת זכאית לפיצויי פיטורים מאחר ואין מחלוקת שהמעסיקה הפסיקה להפריש לעובדת הפרשות לקרן פנסיה, לקרן השתלמות, כמו גם לביטוח אובדן כושר עבודה. מדובר בהרעה מוחשית ומובהקת בתנאי העסקת העובדת, הבאה בגדר סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, דהיינו מדובר במקרה שבו רשאית הייתה העובדת להתפטר בדין מפוטרת. בנוסף, העובדת שלחה למעסיקים מספר התראות, שבהן דרשה את סילוק החובות, אך בכל פעם נענתה בכך "שהעניין בטיפול", מבלי שהעניין טופל. העובדת נתנה למעסיקים פרק זמן סביר לצורך תיקון הנסיבות בתנאי עבודתה שבעטיין התפטרה ואין חולק שהחובות לא סולקו במלואן וכי רק חלק קטן מהחובות סולק נכון למועד סיום עבודתה. נוכח האמור נקבע כי העובדת זכאית להשלמת פיצויי פיטורים בסך 162,897 ₪, פיצויי הלנת פיצויי פיטורים על סך 80,000 ₪, פיצוי בגין הפרשות חסרות לפנסיה בסך 23,957 ₪ ופיצוי בגין הפרשות חסרות לקרן השתלמות בסך 10,998 ₪.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
סדנת ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
סדרת הרצאות לפורום העשרה פנסיונית
קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, חסכונות והשקעות בתקופה של העלאות ריבית וחוסר וודאות, ניהול ההון האישי - כיצד גם בזמנים קשים אנשים מתעשרים?
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית