מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 869 - 28/08/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 869 28/08/2022
מאמרי מומחים
בוטלה תושבות של תושבים חוזרים מארה"ב, ונדרשה השבת קצבת זקנה placeholder
ביום 17/7/2022 דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתם של שרה ומשה כהן להשבת תושבותם ולזכאותם לקבלת קצבת אזרח ותיק מכוח אמנת הידידות בין ישראל לארצות הברית.
למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבה; מר חיים חיטמן לחצו כאן
חוזרים
placeholder הוראות לניהול קרן חדשה - תיקון
ביום 15 בנובמבר 2021 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית. פרק ג' לחוק, שעניינו הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה, קובע כי מנגנון איגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות ולקרנות הפנסיה הוותיקות יוחלף במנגנון חדש של הבטחה להשלמת תשואה. במסגרת הפרק האמור נקבע כי 30% מנכסי קרנות הפנסיה, אשר עד לחקיקת החוק הושקעו באיגרות חוב מיועדות, יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעה של מסלול השקעה בקרן בהתאם למנגנון שנקבע בחוק...
לחוזר משרד האוצר לחצו כאן
מדד שירות חיסכון פנסיוני 2021 placeholder
רשות שוק ההון פרסמה את מדד שירות חיסכון פנסיוני לשנת 2021, המחושב בהתבסס על הרכיבים הבאים: שביעות רצון והמלצת לקוחות, תלונות הציבור, זמני מענה טלפוני ושביעות רצון מפעולות דיגיטל. המדד מגביר את השקיפות לציבור הרחב ומאפשר לו בחירה מושכלת בין החברות השונות.
לחוזר משרד האוצר לחצו כאן
שאלות
placeholder פטור ממס על פיצויי פיטורין בפרישה חלקית
בחוזר מס הכנסה 21/2004 הביעה רשות המיסים את עמדתה וקבעה כי במקרה כאמור לא מדובר בפרישה מוחלטת ממקום העבודה, שהרי יחסי עובד ומעביד לא נותקו באופן מוחלט. לאור האמור, פרישה חלקית אינה מזכה בקבלת פטור ממס על המענק והסעיף יחול רק במקרה שבו נעשתה פרישה מוחלטת וסופית מהמעביד, שמשמעה ניתוק מוחלט של יחסי עובד ומעביד.
לתשובה מאת רו"ח רן כמון לחצו כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!