מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 871 - 11/09/2022

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

כל עתיד 11.9

 
שאלות
 
 
מיסוי הכנסה מפוליסת ביטוח חיים ששילם תושב ישראל למוטב זר ממדינה זרה שנפטר

אם המוטב הוא קרוב של המבטח יחול הפטור. אם המוטב אינו קרוב אזי ההכנסה תהיה חייבת במס. סכומים שמשולמים עד גובה קרן התשלומים ששולמו לפוליסה אינם חייבים במס. מעבר לכך חל סעיף 3(ה5) לפקודת מס הכנסה.

לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
פריסת הכנסות לכמה שנים כדי לחסוך מיסים

ביום 2.6.2022 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 בנושא "סעיף 8(ג) לפקודה - פריסת הכנסה", שבמסגרתו פרסמה הרשות את עמדתה, בין היתר בנוגע לפריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה, פריסת פדיון ימי חופשה, פריסת מענק פרישה, פריסת מענק עקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה, פריסת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ועוד. מדובר בחוזר מפורט וארוך, העוסק בסוגיות שיש להן השפעות מיסוייות רבות הנוגעות להפרשי שכר וקצבאות שהתקבלו בגין תקופות קודמות, ולקצבאות המתקבלות כמקשה אחת על ידי היוון הקצבה

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות

ביום 15 בנובמבר 2021 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית. פרק ג' לחוק, שעניינו הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה, קובע כי מנגנון איגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות ולקרנות הפנסיה הוותיקות יוחלף במנגנון חדש של הבטחה להשלמת תשואה. במסגרת הפרק האמור נקבע כי 30% מנכסי קרנות הפנסיה, אשר עד לחקיקת החוק הושקעו באיגרות חוב מיועדות, יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעה של מסלול השקעה בקרן בהתאם למנגנון שנקבע בחוק, וייהנו מזכאות להבטחת תשואה שנתית של 15.5% (צמודה למדד). לאור האמור, תוקן החוזר ועניינו קביעת כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בשל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות, כך שתותאם החלתו גם לעניין נכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
העליון דחה בקשה לגילוי מסמכים בתביעה נגד הראל - מדובר במידע עסקי מסחרי חסוי

נדחתה בקשתו של תובע בנזיקין כי הראל תגלה את מלוא לוחות התמותה שבהם היא עושה שימוש בכל תחומי פעילותה. נקבע כי לצד הרלוונטיות השולית, קיים גם אינטרס נוגד של סודיות מסחרית, באשר יש להניח כי בתחרות שבין חברות הביטוח, לכל חברת ביטוח לוחות וטבלאות פנימיות ואקטואריה פנימית שעל פיהן היא עורכת את חישוביה

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2022
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מטבעות דיגיטלים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית