מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 957 - 16/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 957 16/06/2024
מאמרי מומחים
תקרת הפקדה לקרן פנסיה לצורך קבלת קצבה placeholder
תקרת הפקדה לקרן הפנסיה המקיפה חשובה גם במועד העברת כספים אל קרן הפנסיה. חוסכים המבקשים לנצל את היתרונות בקרן הפנסיה צריכים לתכנן מראש את מועד העברת הכספים
למאמר מאת נדב טסלר לחצו כאן
חוזרים
placeholder חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – עדכון
לאור הימשכות מצב המלחמה, לנוכח כך שמעסיקים רבים מגויסים למילואים ועל מנת לאפשר לשוק להיערך בצורה טובה לשינויים האמורים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה עדכון לחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל אשר במסגרתו הוחלט לבצע דחיה נוספת של ההוראות ביחס למעסיק המעסיק פחות מ-3 עובדים ליום 1 בפברואר 2025.
לחוזר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכוןלחצו כאן
פסיקה
נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד קרנות פנסיה ותיקות placeholder
נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה הזכות להחזר דמי גמולים במקרה שבו המבוטח צבר שיעור קצבה של 70% באמצעות צבירה מצרפית במספר קרנות. התקנון האחיד אינו קובע זכות להחזר גמולים במקרה של צבירה מצרפית. אישור התובענה כייצוגית עלול להטיל הוצאות יתרות על קופתם החסרה ממילא של הקרנות.
לתקציר פסק הדין לחצו כאן
שאלות
placeholder פטור ממס בגין קצבת ילדים שמקבל תושב ישראל מארצות הברית
סעיף 21 לאמנה מול ארצות הברית קובע כי תשלומי ביטוח סוציאלי וקצבאות ציבוריות אחרות שמשלמת אחת מן המדינות המתקשרות ליחיד שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיו פטורים ממס בשתי המדינות המתקשרות
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס לחצו כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!