תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, קטגוריות:ביטוח
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, קטגוריות:ביטוח
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 871 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
28/09/2022 |
מדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הינה להגביר שקיפות והוגנות בהליך הצירוף, ולהבטיח כי הליך הצירוף של אזרחים ותיקים לביטוח יותאם למאפייניהם הייחודיים ויהיה מקצועי מכבד ויעיל. בעקבות פניות ציבור וביקורות שנערכו ברשות במסגרתן עלו סוגיות ייחודיות הנוגעות לאזרחים ותיקים, ביו היתר, בנושאי כפל ביטוחי בהיקפים רחבים, הפקת פוליסות לא מותאמות לאוכלוסייה זו, חוסר מודעות בנוגע לזכויות וחשיפה רחבה לאמצעי לחץ והפחדה. בנוסף, בעקבות העלייה בתוחלת החיים בישראל ובעולם, ציבור האזרחים הותיקים מהווה ציבור גדול ומשמעותי יותר. נקבעו הוראות המחייבות כי הצירוף לביטוח של אזרחים ותיקים יבוצע ע"י נציגי שירות שיוכשרו לטיפול באוכלוסייה זו ובין היתר יציעו לאזרח הותיק לצרף קרוב משפחה או קרוב אחר לשיחת הצירוף. בנוסף נקבע כי הליך המכירה לאזרח ותיק יבוצע בשני שלבים על מנת להבטיח כי הצירוף לביטוח של אוכלוסייה זו יהיה לאחר בחינה מושכלת של הצורך במוצר הביטוחי והבנת פרטיו ע"י האזרח הותיק. עוד נקבעו כללים המאסדרים את נושא האפשרות לקבוע ברירת מחדל עבור המבוטח אגב הליך הצירוף.
תחום: חוזרים
עמודים:25
28/09/2022 |
שוק ביטוחי הבריאות הוא שוק דינמי המתאפיין בשינויים תכופים. לאור זאת, לחברות הביטוח קיים קושי להבטיח בעת צירוף מבוטחים לפוליסות בריאות מסוג הוצאות רפואיות מבנה פרמיה שיהיה תקף וקבוע לאורך השנים. כמו כן, קיים מעת לעת צורך לשנות את תנאי הביטוח על מנת להבטיח כיסוי עדכני לטובת המבוטחים שתואם את ההתפתחות בתחום. על אף שפוליסות הוצאות רפואיות ששווקו אחרי 2016 הוגדרו מראש ושווקו למבוטחים כפוליסות מתעדכנות, עדכון התעריף של אותן פוליסות הותנה באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הצורך באישור הממונה חייב את החברות להניח הנחות שמרניות בעת תמחור הפוליסה ולרתק הון בהתאם, וכן הקשה על החברות להשיג הסכמי ביטוח משנה מלאים. לאור האמור, נקבעו בחוזר זה תנאים לפיהם יוכלו חברות הביטוח לעדכן את הפרמיה מבלי שתחול חובה לקבל את אישור הממונה. תנאים אלו נועדו לאזן בין הצורך לעדכן את תנאי ותעריפי פוליסות הביטוח מסוג הוצאות רפואיות לבין הצורך לשמור ולהגן על האינטרסים של המבוטחים.
תחום: חוזרים
עמודים:5
01/08/2022 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
08/06/2022 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
01/06/2022 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
01/05/2022 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
תחום: פסיקה
עמודים:3
אזורי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 871 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מטבעות דיגיטלים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית