אישור
כל עתיד - ביטוח אובדן כושר עבודה עבור בעל שליטה – כיצד נקבע את ההכנסה לצורך
דף הבית > ביטוח אובדן כושר עבודה עבור בעל שליטה – כיצד נקבע את ההכנסה לצורך הביטוח?
ביטוח אובדן כושר עבודה עבור בעל שליטה – כיצד נקבע את ההכנסה לצורך הביטוח?
תקציר
הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה הינו לטעמי הכיסוי החשוב ביותר ליחיד. משום כך, חשוב לדעת מה ניתן לבטח, וכן חשוב להבחין בין "הכנסה" אותה ניתן לבטח לבין "הוצאה מותרת בניכוי" בגין תשלום לרכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה. יש לבטח כל הכנסה ברת ביטוח, בידיעת ובהסכמת חברת הביטוח, גם אם חלק מההוצאה עבור רכישת הביטוח לא יותר בניכוי למשלם.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
יום עיון ניכוי מס במקור- 30.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית