אישור
כל עתיד - משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - עדכון
דף הבית > משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - עדכון
משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - עדכון
תקציר
בחודש יוני 2017 פורסם חוזר מס הכנסה 4/2017 שעניינו "יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים". בחוזר נקבעו כללי מיסוי החלים על מעסיקים שהם עמיתים בקופות מרכזיות לפיצויים. באוקטובר 2017, פורסם חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2017-9-16 לגופים המוסדיים, שעניינו העברת כספים בין קופות גמל, המאפשר למעסיק להעביר כספים מקופות גמל מרכזית לחשבונות האישיים בקופות הג ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
סדנת ניהול פנסיה שרון
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית