סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות כ הצג הכל
כיסוי ביטוחי נותנים פתרון למקרה של אבדן כושר עבודה (נכות) או למקרה של מוות. קרנות הפנסיה נותנות כיסויים ביטוחים באופן אוטומטי, כאשר חלק מהפרמיה מופנית לעלות הכיסויים הביטוחיים. בפוליסות מנהלים, חלק מהכיסויים הביטוחיים נרכשים בנפרד.
כספים העומדים לזכות האדם ויכול למשוך אותם בכל עת שיחפוץ, ללא התנאיות כלשהן.
מצב שבו מבוטח מקבל גמלאות משני מקורות שונים בגין אותו ארוע, למשל עובד שנפגע בתאונת עבודה ומקבל גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ובמסגרת ביטוח מנהלים.
כפל מס הוא מצב של גביית מס על ידי שני גורמים או יותר על אותה הכנסה, נכסים או פעולות פיננסיות.
סגור חלון
קורס מנהלי כספים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית