אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 659 - 21/05/2018

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

kol atid

 
שאלות
 
 
דמי ביטוח לתיירת העובדת במשק בית

מהו שיעור דמי הביטוח שיש לשלם עבור העסקת תיירת במשק בית (מעמד ב1)? בעבר הייתה עוזרת בית במעמד א5. האם יש חובת המשך תשלום פנסיה ששולמה לה במעמד הקודם?

לתשובה מאת רו"ח יהושע מיניביצקי - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
קצבאות ומקדמי קצבה באפיקי החיסכון הפנסיוני

במאמר מוצגים מושגי יסוד חשובים בחיסכון הפנסיוני והמרכיבים הביטוחיים הנלווים לו.

למאמר מאת פרופ' זיו רייך, רו"ח - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - עדכון

על מנת לשפר את השירות שניתן לציבור, חוזר זה מוסיף פעולות נוספות שתינתנה על ידי המסלקה הפנסיונית במספר ממשקים: בממשק הניוד - הודעה על בקשת לקוח להעברת כספים בין קופות גמל; בממשק האירועים- העברת מידע בגין יתרות פיצויים למעסיק או לבעל רישיון בתדירות קבועה והעברת מידע בתדירות קבועה ללקוח; וכן הוספת ממשק טיפול בפניות איכות מידע אשר יסומן כנספח י' לחוזר.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרק 2 - השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים

מטרת חוזר זה היא להגדיר את האופן בו יתאפשר לחברות הביטוח להציע למבוטחים כיסוי לניתוחים הכולל השתתפות עצמית. ביטוח כאמור יאפשר למבוטחים שיהיו מעוניינים בכך לרכוש כיסוי ביטוחי מצומצם יותר ולהוזיל את הפרמיה החודשית.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
חישוב פיצויי הפיטורים לעובד יומי בעל היקף משרה משתנה

העובד הועסק במשך 16 שנים אצל המעסיק. שכרו וכל הזכויות הסוציאליות של העובד שולמו לו באמצעות מנהל התשלומים של שירות התעסוקה. לאחר שהעובד פוטר, שולמו לו פיצויי פיטורים על ידי מנהל התשלומים ולטענת העובד פיצויי הפיטורים וגמר החשבון שנעשה עמו לא היו במלואם והחישוב שנעשה לא היה נכון. העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בגין תשלום זכויותיו הסוציאליות וכן השלמה של פיצויי הפיטורים על פי שכר של 400 ש"ח ליום. בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקו את תביעותיו לעניין תשלום הזכויות הסוציאליות אך דחה תביעתו לתשלום הפרשי פיצויי פיטורין. בית הדין הארצי קבע כי חישוב השכר לתשלום פיצויי פיטורים לעובד שעתי ייעשה לפי חלקיות המשרה המשתנה לאורך כל תקופת עבודתו, ולאו דווקא בשנת עבודתו האחרונה וכי הדרך הנכונה לחשב את השכר של עובד המקבל את שכרו על בסיס מספר שעות עבודה ואשר היקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש היא לפי או בהיקש מתקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים. נקבע, כי יש להחיל הלכה זו גם בחישוב השכר לחישוב פיצויי פיטורים של עובד יומי ששכרו שולם על בסיס ימי עבודה, ככל שהועסק בהיקף משתנה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד העסק בחידושים ומגמות בדיני עבודה ובהגבלות על פיטורי עובדים
חוקי העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי, כאשר חוקים אלה הינם דינמיים ומשתנים בתדירות גבוהה. חשיבותם נעוצה בחובת המעסיקים להישאר מעודכנים ולהקפיד על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם הן במהלך תקופות שונות, כגון במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, והן כלפי אוכלוסיות ייחודיות כגון נשים עובדות. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומנגנונים ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם. יום העיון ייפתח בסקירה מקיפה בנוגע לחידושים אחרונים בדיני עבודה, יעסוק באותן מגבלות ומגנוני ההסדרה ושמירת הזכויות על חוקי העבודה, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
הוראות ניהול ספרים
יום עיון שמוקדש כולו להתנהלות בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורת ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול זכויות וחובת בעל עסק בביקורות ספרי חשבונות ייצוג נכון בפני פקיד השומה פסילת ספרים ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים מסמכים ממוחשבים אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
העולם הפנסיוני עבר, הווה והמיסוי בגינו
עולם הביטוח הפנסיוני חווה שינויים אדירים בשנים האחרונות. שינויי הרגולציה הרבים משליכים באופן ישיר על המוצרים הקיימים בשוק ועל אופן מיסוי משיכת הכספים מהם.
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 העת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית