מבזקים בנושא גמל ופנסיה : גיליון 738 - כל עתיד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 738 - 05/01/2020

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

kolatid

 
שאלות
 
 
אפשרות לפריסת תקבולים בגין אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח

חוזר מ"ה 3/2015 בנושא מיסוי תשלומים המתקבלים בגין אובדן כושר עבודה מגדיר את אפשרות פריסת ההכנסה הנובעת מסכום חד פעמי המתקבל בגין קצבאות אובדן כושר עבודה. חישוב הזכאות לשנות הפריסה מבוסס על סך השנים שמיום קבלת התשלום החד פעמי ועד למועד תום תקופת הביטוח של הפוליסה המקורית שמכוחה מתבצע התשלום. ככל שמספר שנים זה עולה על שבע, יש לבצע חישוב מחדש של הזכאות למספר שנות הפריסה קדימה בהתאם.

לתשובה מאת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - תיקון

בחוזר נקבעו מועדי תחילה שונים בהתאם לגודל המעסיק. תיקון זה בא לשנות את מועדי התחילה של הוראות החוזר המקורי ולקבוע כניסה לתוקף הדרגתית עבור מעסיקים שלהם פחות מעשרה עובדים.

לחוזר רשות שוק ההון - לחץ כאן
 
הרפורמה בתהליכי סליקת הכספים - מכתב נלווה

מועד הכניסה לתוקף של הוראות חוזר גופים מוסדיים, 2019-9-14 , שעניינו "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל", נדחה ביחס למעסיקים של פחות מ- 10 עובדים. בהתאם להוראות החוזר המעודכן, מועד הכניסה לתוקף ביחס למעסיק המעסיק לפחות 4 עובדים אך לא יותר מ- 10 עובדים נקבע ליום 25 ביוני 2020 , וביחס למעסיק המעסיק פחות מ- 4 עובדים ליום 24 ביוני 2021 .

לחוזר רשות שוק ההון - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד קופות גמל בגין סיווג שגוי של הכספים המופקדים אצלן – התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט

בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעניינה סיווג שגוי של כספים המופקדים בקופות גמל המיועדות לתשלום קצבה. מגיש הבקשה טען כי הסיווג השגוי צפוי להביא למיסוי יתר של קצבאות הפנסיה שיקבלו עמיתי הקופות בעתיד. נקבע כי אין מחלוקת כי על קופות הגמל מוטלת חובה לקיים את כל הוראות הרגולציה. אך אין משמעות הדבר, בהכרח, שאין מוטלת עליהן חובה במצבים המתאימים לנקוט בפעולות נוספות לטובת העמיתים, בין היתר במצבים כמו זה שלפנינו, שבהן הן יודעות או יכולות לדעת כי נפלו שגיאות באופן הרישום של קצבאות חברי הקבוצה, באופן שעלול להוביל בבוא היום לחיוב יתר במס.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
טיפול בשארים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
סגור חלון
יום עיון טיפול בשארים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית