מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ו הצג הכל
ועדת השקעות הינה ועדה שהוקמה עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ומטרתה לקבוע מדיניות השקעות בקופות הגמל. מנהל ההשקעות כפוף להחלטות הועדה הזו.
הוותק לצורך קביעת זכויות הפנסיה של העובד. בוותק זה נכללות כל תקופות העבודה שבהן צבר העובד זכות לפנסיה.

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!