מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 859 - 19/06/2022

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

כל עתיד 12.6

 
שאלות
 
 
הכרה כהוצאה בתשלומים רטרואקטיביים בגין הפרשות לפנסיה לבעלי שליטה על שנים קודמות

על פי סעיף 18(ב) לפקודה הרי שההוצאות לעניין תשלומים הנכללים אצל המקבל כהכנסת עבודה ותשלומים אחרים שמשולמים לבעלי השליטה, מוכרים בשנה שבה הם משולמים – במקרה זה 2022. יצוין כי בהתאם לתקנות הניכויים ממשכורת, קצבה נחשבת למשכורת הדורשת ניכוי מס במקור. מבחינת המס אין מגבלה לגבי גובה התשלום אולם יש לנכות מס במקור מהתשלום כמו שכר.

תשובה מאת רו"ח עופר קירו - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
חוזר מקצועי חדש וחשוב של רשות המיסים בנושא "פריסת הכנסה חייבת במס"

הכותב סוקר את עיקרי האפשרויות השונות לפריסת הכנסה חייבת במס (פריסה קדימה ופריסה אחורה), ריכוז הוראות ישנות שנותרו בתוקף לצד ביטול הוראות ישנות אחרות, חידושים (חלקם משמעותיים ומהותיים), וכן עיגון חשוב של פרקטיקות שונות שהונהגו במשרדי שומה שונים, שחלקן לא קיבלו ביטוי עד כה בהנחיות מסודרות לציבור. החוזר מסדיר שורה ארוכה של אפשרויות פריסת הכנסה חייבת במס בנוגע לסוגי ההכנסה הבאים: הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה, מענק עקב פטירה, היוון קצבה, חזרה מ"רצף קצבה", חזרה מ"רצף פיצויים", דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, הכנסות שמתקבלות לאחר פטירה (הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה). בד בבד עם פרסום החוזר, עדכנה רשות המיסים את מבנה טופס 116ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה – והתאימה אותו להוראות החוזר החדש.

למאמר מאת עו"ד שי עופרי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
עדכון החוזר המאוחד - קרנות השתלמות לעובדי הוראה

עובד הוראה, העמית בקרן השתלמות לעובדי הוראה, זכאי לשנת השתלמות בתנאים שנקבעו בתקנון הקרן. זכויות העמית היוצא לשנת השתלמות אינן תלויות ביתרת הכספים שנצברה בחשבונו בקרן ההשתלמות, אלא נקבעות על פי כללים הקבועים בתקנון הקרן. בהתאם, ככל שעלות התנאים שלהם זכאי העמית בשנת ההשתלמות עולה על היתרה הצבורה בחשבונו, ההפרש ממומן מכספי הקרן. לאור האמור תוקן החוזר המאוחד ונקבע כי קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה יבצעו בדיקה בכל הנוגע ליכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן כלפי העמיתים בהתאם להוראות התקנון, ולבחינת העודף או הגרעון האקטוארי הנובע מזכויות העמיתים בקרן. תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדיווחים ליום 31 באוגוסט 2022 .

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
נדחתה תביעת מבוטח להורות על ביטול חיוב רטרואקטיבי בדמי ביטוח לאומי- לא בוסס שיהוי המאיין את גביית קרן החוב

נדחתה תביעת מבוטח להורות על ביטול חיוב רטרואקטיבי בדמי ביטוח לאומי שהשית עליו המל"ל. נקבע כי המוסד לביטוח לאומי אמון על הביטחון הסוציאלי של כלל מבוטחיו וככזה הוא נדרש לגביית דמי ביטוח, על מנת לשמור על קופת המוסד ממנה משולמות כלל הקצבאות למבוטחים הזכאים. מעקרון השוויון נובעת החובה לגבות את דמי הביטוח מכלל המבוטחים החייבים בכך. בשים לב להיותם של דמי הביטוח תשלום חובה ובשים לב לתכליתם כמקור מימון הגמלאות, הרי שלא על נקלה ייחשב שיהוי לכזה המאיין את הגבייה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית