מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 887 - 22/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 887 22/01/2023
חוזרים
רשות שוק ההון עורכת התאמות ברפורמה בביטוחי הבריאות ומשדרגת את אזור ביטוחי הבריאות באתר "הר הביטוח" placeholder
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעדכנת על מספר תיקונים בהוראות הרפורמה בביטוחי בריאות וכן דוחה את מועד כניסתה של הרפורמה לתוקף בשלושה חודשים, ליום 1 במאי 2023. בנוסף, הרשות בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי משדרגים את אזור ביטוחי הבריאות באתר "הר הביטוח". השדרוג יאפשר צפייה בנתונים אודות עלות והיקף הכיסוי הביטוחי הקיים למבוטח ויכלול לראשונה התייחסות לכיסוי הקיים בקופות החולים.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
placeholder תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 , 2 , 3 , 4 ו- 6 - עריכת תכנית לביטוח בריאות
מביקורות שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפניות ציבור שהתקבלו והתבררו על ידי הרשות לאורך השנים, עלו מספר כשלים בשוק ביטוחי הבריאות. לפיכך, הוגדרה במסגרת חוזר זה פוליסת בריאות בסיסית שרק לאחר רכישתה ניתן יהיה להמשיך ולרכוש מוצרי בריאות נוספים. נקבע כי מכירת המוצרים הנוספים תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיסית בחברה כלשהי ולאו דווקא אצל אותה החברה שממנה מעוניין לרכוש את מוצרי...
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הארכת תוקף placeholder
רשות המסים פרסמה הארכת תוקף עד ליום 31.12.2023 להנחייתה בנושא: "הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות"
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
placeholder איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2023
המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות ודברי הסבר בגין חובת דיווח, תשלום וניכוי דמי ביטוח ממקבל פנסיה מוקדמת/אובדן כושר עבודה החל מיום 1.1.2023.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
פסיקה
בית הדין לעבודה: המוסד לביטוח לאומי נוקט אפליה על בסיס מגדרי כלפי נשים שעברו את גיל הפרישה ותבעו קצבת נכות כללית placeholder
התקבל ערעורה של עצמאית על החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") לדחות את תביעתה לאובדן כושר עבודה, בשל שעברה את גיל הפרישה. נקבע כי קבלת פרשנות המל"ל מביאה לאפליה בין גברים עובדים לנשים עובדות, ולתוצאה אבסורדית המעודדת נשים שלא להמשיך ולעבוד ובכך פועלת נגד עקרון השוויון ונגד התועלת המצרפית לנשים ולחברה כולה.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder טופס 161ח וזיכוי מס רטרואקטיבי לפנסיה
עובדת בת 67 קיבלה לאחרונה הודעה מחברת ביטוח שהיא זכאית לפנסיה רטרואקטיבית מגיל 62, אולם עליה למלא טופס 161ח כדי לקבל זיכוי על הפנסיה. הזיכוי אכן ניתן לשנת 2022 אבל שאר השנים חויבו במס בשיעור 47%. העובדת ממשיכה בעבודה אצל מעבידים אחרים. כיצד ניתן לנצל את הזיכוי לשנים הקודמות? העובדת הגישה דוחות שנתיים בכל השנים כיוון שבעלה עצמאי.העובדת טרם פרשה מעבודתה העיקרית ואינה יודעת כמה פיצויים פטורים תרצה...
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן

כל עתיד 15.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!