מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 888 - 29/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 888 29/01/2023
מאמרי מומחים
תקרת הפקדה לקרן פנסיה בשנת 2023 placeholder
קרן פנסיה מקיפה מוגבלת בתקרת הפקדה. על משמעות התקרה וכיצד מחשבים את התקרה השנתית למי שהחל להפקיד באמצע השנה.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון
ביום 28 בספטמבר 2022 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2022--9-28 שעניינו "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" . החוזר עדכן את מגוון מסלולי ההשקעה המתמחים שגוף מוסדי רשאי לנהל, תוך יישום של המלצות הוועדה לבחינת הוצאות ישירות שרשאי גוף מוסדי להשית על החוסכים, בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל, וזאת במטרה להביא לחיזוק המנגנון התחרותי בענף החיסכון הפנסיוני תוך הגברת כוח המיקוח של החוסכים כלפי החברות המנהלות...
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
רשימת מסלולי השקעה placeholder
לצד פרסום החוזר, "מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון", פורסמה רשימת מסלולי ההשקעה מעודכנת אשר משקפת את רשימת המסלולים אשר גוף מוסדי רשאי לנהל בהתאם להוראות החוזר, וכמו כן מפרטת את מדיניות ההשקעה התקנונית אשר נדרש ליישם בכל מסלול. בעקבות הערות שקיבלה רשות שוק ההון אשר בעיקרן מתמקדות בסוגי הנכסים בהם ניתן להשקיע בכל מסלול, ושיעורי החשיפה המותרים לגביהם, נערכו מספר שינויים במדיניות ההשקעה התקנונית.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
placeholder מבוטח שקיבל קצבת נכות מקרן מבטחים לא יוכל למשוך את הכספים שנצברו בקרן
בית הדין לעבודה דחה תביעת מבוטח למשיכת כספים שנצברו בקרן מבטחים כסכום חד פעמי. נקבע כי משקיבל קצבת נכות במשך תקופה של 30 חודשים, הוא אינו זכאי למשוך את ערכי הפדיון של הכספים שנצברו לזכותו. המבוטח חתם על הצהרה כי בקשתו לקבל מהקרן קצבת נכות תבטל את האפשרות למשיכת ערכי הפדיון הצבורים על שמו בקרן
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
חובת הפקדות לפנסיה לעצמאי placeholder
עצמאי בן 57 מקבל פנסיה מהצבא כבר כ- 14 שנים בסכום של כ- 13,000 שקל, מדוע הוא נדרש להפקיד גם לפנסיית חובה כעצמאי?מה גובה הקנס בגין אי הפקדה? והאם ניתן להפקיד באיחור? 
לתשובה מאת יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקילחצו כאן

כל עתיד 15.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!