מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 899 - 23/04/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 899 23/04/2023
מאמרי מומחים
נכות רפואית בשיעור שעולה על 60% אינה תנאי מספיק לאובדן כושר עבודה המאפשר קבלת קצבת נכות כללית placeholder
בית הדין הארצי דחה ביום 27/2/2023 את תביעתו של א"ש לתשלום קצבת נכות כללית, בטענה כי במקרה שבו הוועדה הרפואית סבורה שקיים פער בין שיעור הנכות הרפואית לבין זו התפקודית, היא רשאית לסטות מדרגת הנכות הרפואית שנקבעה למבוטח, בתנאי שתנמק את החלטתה
למאמר מאת רו"ח אורנה צח גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבהלחצו כאן
חוזרים
placeholder חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023
אושר בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת החוק (להלן - הוראת השעה). החוק שבנדון מאריך את תוקפו של חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה) התשפ"ב-2022 (להלן - הוראת השעה המקורית) עד ליום 31.12.2023. הוראת השעה תחול רטרואקטיבית מיום 16.2.2023. נזכיר כי תוקף הוראת השעה המקורית הסתיים ביום 15.2.2023. כך, נקודות הזיכוי הנוספות יינתנו במשך כל שנת המס במלואה. על אף האמור בסעיפים 1 ו-3, לפי החוק...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
טופס 161 חדש - הודעה על פרישה מעבודה placeholder
רשות המסים חידשה ועדכנה את נהלי הדיווח, הן של מעסיקים ביחס לכספי הפיצויים שהועמדו לרשות העובד בעת פרישה והן של העובדים שפרשו ביחס לבחירתם ובקשתם בנוגע לכספי הפיצויים כאמור. הצורך בחידוש ועדכון עלה, בין היתר, לאור שינויי חקיקה שנעשו בשנים האחרונות וכן לשם שיפור נאותות דיווחי המעסיקים וייעול תהליכי השירות ובחירות העובד ביחס לכספי הפיצויים שהועמדו לרשותו בעת הפרישה.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הודעה על פרישה מעבודה
רשות המסים פרסמה את טופס 161 החדש. החל מתאריך ה-1 ביולי 2023 (להלן: "מועד התחולה") והלאה, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש. יש להודיע גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיקים מתאריך זה והלאה.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
שאלות
זכות מיסוי בגין פנסיה ישראלית שמקבל תושב ארצות הברית ישראלי לשעבר placeholder
בקצבה שאינה מהממשלה, וכידוע, הוראות האמנה גוברות על הדין הפנימי, הרי זכות המיסוי הבלעדית במקרה זה תהיה למדינת התושבות, קרי ארצות הברית.
לתשובה מאת רו"ח אייל כרמילחצו כאן
מבזק כל עתיד - סדרת הרצאות בפנסיה
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!