מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 902 - 14/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 902 14/05/2023
מאמרי מומחים
על הטבות מס ליחידים עם מוגבלות ובעיות רפואיות placeholder
יחידים עם מוגבלויות ובעיות רפואיות שונות אינם תמיד מודעים למלוא הזכויות וההטבות אשר מוקנות להם מכוח החוק. הטבה שכזו באה לידי ביטוי באפשרות של עיוורים ונכים קשים לקבל פטור מתשלום מס על הכנסות, בתנאים אשר נקבעו בחוק, תוך התחשבות בתקופת הנכות ובסוג ההכנסה של הנישום.
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד מורן עובדיהלחצו כאן
חוזרים
placeholder מדד הפנדינג לשנת 2022
מדד הפנדינג (Pending) הוא מדד המשקף את קצב קליטת כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות) על ידי הגופים המוסדיים מרגע הפקדתם על ידי המעסיק או העצמאי ועד לרגע שיוך הכספים לחשבון העובד.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
מבטחים פעלה כדין - שחרור כספים מותנה בחתימת המבוטח על טופס כנדרש בתקנונה placeholder
בית הדין קבע כי קרן הפנסיה מבטחים פעלה כדין כאשר התנתה את שחרור הכספים בחתימת העמית על טופס כנדרש בתקנונה. זכויות וחובות העמיתים נקבעות אך ורק בתקנונה של הקרן והיא מנועה מליתן לחברים זכויות שונות מאלה הקבועות בתקנון. הזכות למשוך כספים שנצברו בקרן מותנית בחתימה על טופס ייעודי.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder הודעה על מעמדם של כספי פיצויי הפיטורים
בסיום העסקה של עובד, כאשר המעסיק חדל מלהפקיד תשלומים לקופת גמל, על המעסיק להודיע לחברה המנהלת בכתב בעניין מעמדם של כספי הפיצויים.
לתשובה מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן

כל עתיד 7.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!