מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 935 - 07/01/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 935 07/01/2024
מאמרי מומחים
האם הרווחים בחיסכון הפנסיוני חייבים במס רווחי הון? placeholder
החיסכון בשוק ההון בישראל חייב במס רווחי הון בשיעור של 25%. מה יהיה דינם של כספים שהופקדו לאורך השנים במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים?
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה) - עדכון
רשות המסים השלימה את השלב הראשון של פיתוח פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית לדיווח על עזיבת מקום עבודה. המערכת, בגרסתה הראשונה, תיפתח לדיווחים ביום 7.1.2024 ותאפשר קליטה מקוונת, מהירה ומדויקת של דיווח המעסיק ותקל על העובד בתהליך קבלת החלטותיו לגבי הסכומים העומדים לרשותו בעקבות פרישתו. המערכת מותאמת לטופס 161 החדש.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2024 placeholder
רשות המסים פרסמה כללים למילוי טופס 101 לשנת המס 2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder נספח א' - הוראות בדבר אופן מילוי השדות בטופס 101 אלקטרוני - 2024
פורסם נספח א' לטופס 101 לשנת המס 2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הארכת תוקף ועדכון סכומים placeholder
ביום 22.1.2020 פורסמה הנחיה בדבר "הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות". ביום 6.1.2021 פורסמה הארכת תוקף ועדכון להנחיה וביום 3.1.2022 פורסמה הארכה להנחיה ולעדכון להנחיה עד לתום שנת 2023. רשות המסים פרסמה חוזר המאריך את תוקף ההנחיה עד ליום 31.12.2024 לרבות עדכון סכומים. 
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן

כל עתיד 31.12

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!