מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 938 - 28/01/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 938 28/01/2024
מאמרי מומחים
תקרת הפקדה לקרן פנסיה בשנת 2024 placeholder
קרן פנסיה מקיפה מוגבלת בתקרת הפקדה. על משמעות התקרה וכיצד מחשבים את התקרה השנתית למי שהחל להפקיד באמצע השנה.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
placeholder חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד- 2023
ביום 28.12.2023 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2023. בהתאם לתיקון להוראת השעה, הוראת השעה תעמוד בתוקפה 8 שנים מיום תחילתה (ולא 6 שנים), כלומר עד 1.1.2026.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
פסיקה
אושרה בקשה להסתלקות מתובענה ייצוגית נגד מנורה בעניין ביטוח חיים אגב משכנתא placeholder
אושר הסדר הסתלקות מתובענה ייצוגית נגד מנורה שעניינה במועד פקיעת ביטוח חיים שנעשה אגב משכנתא, שהינו בגיל 70, אף כאשר ההלוואה משתרעת מעבר לכך. לטענת מנורה מדובר בשגגה שנפלה בחוזה הביטוח, גיל תום הביטוח המקסימלי הינו 80, והיא תודיע על כך למבוטחים. ההליך תרם להבהרת המצב הביטוחי.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder מענקי פרישה פטורים ממס ששולמו בפרישה מוקדמת עקב נכות צמיתה לא ייכללו ב"נוסחת הקיזוז", ובהתאם לא יפחיתו את יתרת ההון הפטורה
התשובה לשאלה היא כי מענק הפרישה הפטור ששולם בעת הפרישה לא ייכלל ב"נוסחת הקיזוז", ולא יפחית את יתרת ההון הפטורה. כל זאת - בתנאי שהפורשת עומדת בכל התנאים במצטבר: כי מדובר בנכות יציבה (לצמיתות) של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפקודה, וכן בתנאי שפרישתה מעבודתה קשורה קשר סיבתי ברור לנכות זו.
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן

כל עתיד 28.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!