מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 939 - 07/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 939 07/02/2024
מאמרי מומחים
תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2024 placeholder
מהי תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2024 בגינה ניתן לקבל הטבות מס או פטור ממס רווח הון במשיכה?
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder נייר עמדה בנוגע לעדכון שכר המינימום לשנת 2024
העדכון האחרון של שכר המינימום היה באפריל 2023, והוא עומד על 5,571 ש"ח. באפריל 2024 אמור לעלות שכר המינימום ל-5,880 ש"ח, בהתאם לשכר הממוצע באוגוסט-אוקטובר 2023 שעמד על 12,379 ש"ח.
לחוזר משרד העבודהלחצו כאן
פסיקה
הבחינה הכלכלית של "יתום שאינו עומד ברשות עצמו" נעשית במועד פטירת המבוטח placeholder
נדחתה תביעת ביתו של מנוח לקבלת קצבת שאירים כ"יתום שאינו עומד ברשות עצמו" מקרן הפנסיה של אביה. נקבע כי המועד לבחינת מצבה הכלכלי של התובעת הינו במועד האירוע המזכה, היינו במועד פטירת האב. במועד פטירת המנוח ההכנסה של התובעת עלתה על רף ההכנסה הקבוע בתנאי הזכאות לקצבה.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder משיכת פנסיה לפורש לאחר גיל 70
סעיף 23 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל) – קובע את הכללים לפיהם ניתן למשוך סכומים חד-פעמיים מקופות גמל לקצבה. 1. לאחר שמירת סכום קצבה מזערי, ניתן להוון בסכום העולה על סכום קצבה מזערי. 2. אם סכום הקצבה נמוך ממזערי, ניתן להוון 25% מהקצבה למשך חמש שנים.3 . יחיד שהגיע לגיל פרישת חובה - אם אין לו קצבה (למעט פנסיה תקציבית או פנסיה מקרן ותיקה) וסכום הצבירה (כספי תגמולים) נמוך מסכום צבירה...
לתשובה מאת משפטן ויועץ מס צורי כנזילחצו כאן

כל מס 4.2.24

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!