מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 943 - 03/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 943 03/03/2024
מאמרי מומחים
רצף פיצויים וחרטה מרצף פיצויים placeholder
היתרונות הקיימים ברצף פיצויים, כיצד ניתן לבצע רצף פיצויים והאם ניתן להתחרט מרצף פיצויים ולמשוך את כספי הפיצויים?
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder קול קורא - הסדרת סוגיית הסיעוד בישראל
דף זה מציג קול קורא העוסק בפניה לציבור מטעם רשות שוק ההון לקבלת התייחסות למבנה שוק הביטוח הסיעודי הרצוי ושינויים במודל הקיים. סוגיית הביטוח הסיעודי היא סוגיה חברתית-כלכלית מורכבת. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פועלת לגיבוש מתווה כולל שיוביל לפתרון בר-קיימא לסוגיית הסיעוד בישראל לטווח הארוך. כחלק מבחינת הפעולות למציאת מתווה כאמור, הרשות מזמינה, כל גורם, לתת התייחסות לנושא.
לחוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןלחצו כאן
פסיקה
העירייה פיגרה בהפקדות לקופות ביטוח המנהלים בשל משבר כלכלי – העובדים יפוצו placeholder
עובדי עירייה יפוצו בגין נזק שנגרם להם בשל פיגורים בהפקדות לקופות ביטוח המנהלים, לאחר שהעירייה נקלעה לקשיים תזרימים. נקבע כי התובעים הופלו למול יתר עובדי העירייה, שכן לגבי מרבית העובדים העיריה פעלה להסדר אל מול קופות הפנסיה ואילו לגבי העובדים שבוטחו בקופות ביטוח מנהלים, לא פעלה.
לתקציר המלאלחצו כאן
שאלות
placeholder סירוב פקיד שומה לאשר פטור ממס על פיצויים לבעל שליטה בשתי חברות
נראה כי פקיד השומה הניח שבעל השליטה החליט להמשיך לתת את שירותיו לחברה באמצעות החברה האחרת שבשליטתו, במקום כשכיר של החברה. משום כך ולאור האמור בחוזר שלעיל, פקיד השומה לא ראה בפרישתו מהחברה פרישה מוחלטת (אף אם לא חל שינוי במשכורת שהוא מקבל מהחברה האחרת) ולכן לא אישר לו פטור ממס למענק הפרישה
לתשובה מאת רו"ח רוזט שמשלחצו כאן

כל עתיד 3.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360