מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 944 - 10/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 944 10/03/2024
מאמרי מומחים
כן, גם בפנסיה תשלמו מס הכנסה placeholder
פנסיונרים רבים טועים לחשוב שבפנסיה לא ישלמו מס על הפנסיה, אך פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס. כך תקטינו בעתיד את מס ההכנסה שתשלמו על הפנסיה שלכם.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder עמדת אי אכיפה - ייעוץ פנסיוני ע"י תאגיד בנקאי שלא בסניפי הבנק ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני - הארכה והרחבה
נוכח המצב המורכב שבו מדינת ישראל מצויה במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, רשות שוק ההון לא תנקוט צעדי אכיפה מנהליים נגד תאגידים בנקאים אשר יעניקו יעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון. הודעה זו תעמוד בתוקף עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד ליום 31 במאי 2024, המוקדם מביניהם, וזאת כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת על ידי הרשות.
לחוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןלחצו כאן
הנדון: דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023 – הארכת מועד... placeholder
עקב הימשכות מלחמת חרבות ברזל ועל מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את הדוחות כאמור, החליט מנהל רשות המסים להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2023, עד ליום שישי ה-31.5.2024.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסיקה
placeholder העליון אישרר תביעה ייצוגית נגד הפניקס והראל – ניתוח מניעתי כלול בכיסוי הביטוחי
העליון אישרר את קביעת המחוזי וקבע כי בניגוד לעמדת הראל והפניקס, פוליסות בריאות ששווקו על ידן כוללות כיסוי ביטוחי לניתוח מניעתי. ככל שחברות הביטוח חפצו שלא לשאת בסיכון ביטוחי כלשהו בהקשר של ניתוחים מניעתיים ובפרט ניתוחי כריתה מניעתיים, היה עליהן להסדיר זאת באופן מפורש בגדר ההחרגות לפוליסות.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
פטור ממס על כל שנות עבודת נישום שערך רצף פיצויים בפרישה הראשונה שלו לפני שנים, המשיך לעבוד וכיום פורש שוב placeholder
עם סיום העבודה אצל המעביד האחר (או אצל מעביד כלשהו לאחריו, אם ביצע רצף פיצויים לכל רצף המעבידים עד לפרישה): 1. יחושבו כל תקופות ההעסקה אצל כלל המעבידים, כתקופת העסקה אחת שכולה הייתה אצל המעביד האחרון. 2. הסכום שעומד לזכותו במרכיב הפיצויים בקופת הגמל, ייחשב כולו כמענק פרישה של המעביד האחרון
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אבי קדושלחצו כאן

כל עתיד 10.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360