מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 945 - 17/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 945 17/03/2024
מאמרי מומחים
תקופת אכשרה בקרן הפנסיה בעידן התקנון התקני placeholder
תקופת אכשרה היא תקופה בת 60 חודשים בהם אינך מבוטח על אירועים שקדמו להצטרפותך לקרן הפנסיה. ישנם מקרים בהם גם לאחר תום התקופה לא תהייה מבוטח על מחלה קודמת.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות שוק ההון קובעת את הכללים להעברת מבוטחים לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן שנקבעה במסגרת חוק ההסדרים
במסגרת רפורמת ביטוחי הבריאות בחוק ההסדרים נקבע שמבוטחים בפוליסות ביטוח מסוג "שקל ראשון" אשר במקביל הם עמיתים בתוכנית שב"ן של קופת חולים, יועברו ב-1 ביוני 2024 לפוליסה מסוג "משלים שב"ן"; הוראות הרשות קובעות את האופן בו תבוצע ההעברה.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
אושר לקריאה שנייה ושלישית: תוספת נקודות זיכוי ממס ומענק עבודה להורים לילדים עד גיל 3 placeholder
על פי הצעת החוק, החל משנת המס 2024 יקבלו הורים לילדים שגילם עד 3 תוספת של נקודות זיכוי ממס לפי החלוקה הבאה: בגין כל ילד שנולד בשנת המס תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, בגין כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס יינתנו 2 נקודות זיכוי נוספות במס לכל הורה, ובגין כל ילד שמלאו לו 3 שנים בשנת המס, תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
placeholder חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד -2023
במסגרת התיקון לחוק הגנה על עובדים, תוקן גם חוק הביטוח הלאומי ונקבע כי, מעסיק של עובד חטוף או נעדר, שנהג לשלם תשלומים לקופת גמל לקצבה, ימשיך וישלם את התשלומים שעליו לשלם וכן את חלקו של העובד, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה שהיה משולם לו אילו הוסיף לעבוד באותה תקופה. התיקון לחוק הביטוח הלאומי יהיה תקף לשנתיים מיום 7.10.2023.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט לחצו כאןלחצו כאן
פסיקה
תלות כלכלית של הידועה בציבור במנוח אינה תנאי לזכאותה לכספים מקרן הפנסיה שלו placeholder
בית הדין הכיר בתובעת כידועתו בציבור של מנוח לעניין זכאותה לקבלת זכויות פנסיוניות שונות. נקבע כי אין בעובדה שהתובעת לא הייתה תלויה במנוח מבחינה כלכלית כדי לגרוע מהמסקנה כי בין השניים התקיים שיתוף כלכלי המאפיין חיי משפחה, ואין ליתן משקל מיוחד לעובדת היעדר שיתוף בנכסי בני הזוג.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן

כל עתיד 17.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360