מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 946 - 24/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 946 24/03/2024
מאמרי מומחים
המדריך למעסיק: טופס 161 החדש - שבעת התנאים שיאפשרו למעסיק לאמץ את סמכויות רשות המיסים placeholder
במסגרת טופס 161 החדש, התאימה רשות המיסים את המקרים בהם קיימת למעסיק סמכות לאשר את בחירות העובד הפורש במידה והעובד החליט בפרק הזמן שהמעסיק הקציב לו, מה ברצונו לעשות עם כספי הפיצויים ששוחררו לטובתו בעת פרישתו ממקום עבודתו. רשות המיסים קבעה 7 תנאים מצטברים הנוגעים לפרישת העובד שעמידה בכולם תאפשר למעסיק לאמץ אליו את סמכויות רשות המיסים ולמלא את חלק ג' באופן שטופס 161 במלואו, ישמש כאישור מס לבחירות...
למאמר מאת אבי רוזנבאוםלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות שוק ההון מפרסמת את הדוח השנתי בנושא פניות הציבור
הרשות פרסמה דוח מפורט בנושא פניות הציבור המסכם את פעילות הרשות בטיפול בפניות הציבור ברשות לשנת 2022. בשנה זו, טיפלה רשות שוק ההון בכ-14 אלף פניות מבוטחים וחוסכים כנגד הגופים המוסדיים, ובעקבות כך הוחזרו לציבור כ-24 מיליוני ש"ח. הרשות קוראת לכל מי שחש שנגרם לו עוול על ידי חברות הביטוח, הפנסיה, הגמל, סוכני הביטוח ונותני השירותים הפיננסיים להגיש תלונה ולהסתייע ברשות.
לחוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןלחצו כאן
חוברת דע זכויותיך לשנת המס 2023 placeholder
רשות המסים בישראל פרסמה את חוברת דע זכויותיך לשנת המס 2023
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
placeholder הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
החל מיום 1.4.2024 שכר המינימום לחודש יהא 5,880.02 שקלים חדשים.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט לחצו כאןלחצו כאן
שאלות
בעל שליטה - סיום עבודה וזכאות לפיצויים לאור העובדה שימשיך לתת לחברה שירותים במסגרת חברה חדשה שיקים בקפריסין placeholder
רשות המיסים בוחנת האם באמת התנתקו יחסי העבודה באופן סופי ומוחלט, קל וחומר כשמדובר בבעל שליטה בחברה ,כששיקוליה בין היתר בהחלת תקרת הפטור ממס כפי שפורסמו בחוזר 21/2004. בעניין בעל השליטה יש להוכיח כמה רבדים אשר בצירופם יעידו על סיום יחסי עובד מעביד מוחלט. כך לדוגמה: החברה הקפריסאית התאגדה לצורך כלכלי עסקי אמיתי ולא לצורך תכנון מס בלתי נאות, מעבר אמיתי לקפריסין ועוד כדלקמן
לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אוהד פטיטולחצו כאן

כל עתיד 24.03

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360