מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 947 - 31/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 947 31/03/2024
מאמרי מומחים
S&P500 לא לבד, על מסלולי ההשקעה החדשים בחיסכון הפנסיוני placeholder
אחרי ההצלחה של מסלול 500 P&S חברות הביטוח ובתי ההשקעות מחפשים את הדבר הבא - מסלולי השקעה פאסיביים שעוקבים אחרי מדדי הטכנולוגיות
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, מפרסמת הבהרה המסדירה את מעמדם של הורים לילדים עם מוגבלות בקרנות הפנסיה גם במקרה של ניוד כספים
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסם הבהרה סופית לפיה בעת ניוד עמית בקרן פנסיה חדשה לקרן פנסיה חדשה אחרת, יישמר הרצף הביטוחי הקיים עבורו לעניין בן עם מוגבלות.
לחוזר שוק ההון ביטוח וחיסכוןלחצו כאן
הנדון: חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024 placeholder
בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הנדון: תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים בתקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראה שעה חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024
ההסדר המוצע קובע כי מעסיק (למעט מעסיק ציבורי) יהא זכאי לשיפוי בשיעור 20% משכרו של המשרת ברבע השנה שקדם לשירות המילואים (ואם עבד חודש או חודשים קודם לכן באופן – יחסי לתקופה), ולעניין מי שלא עבד כלל בהתאם לשכרו בחודש השירות, וזאת עד לסך – מקסימלי של התגמול המרבי (= חמש פעמים השכר הממוצע).
לחוזר מוסד ביטוח לאומילחצו כאן
פסיקה
לבית הדין אין סמכות עניינית לדון בערעור על קביעות רפואיות של רופא קרן הפנסיה placeholder
לבית הדין לעבודה אין סמכות עניינית להכריע במחלוקת רפואית במסגרת ערעור על החלטת רופא קרן הפנסיה. תקנון הקרן קובע כי ערעור על החלטת רופא הקרן יוגש לוועדה הרפואית. אין בסמכותו של ביה"ד לקבוע קביעות בדבר היותו של מבוטח "נכה" או בדבר כושר עבודתו. בית הדין מפקח על הוועדות ומפעיל ביקורת שיפוטית.
לתקציר המלאלחצו כאן

כל עתיד 31.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360